Educational and General Updates కోసం నా వాట్సాప్ నెంబర్ 9390696970 ను మీవాట్సాప్ గ్రూపులో add చేయగలరు www.apedu.in.

Latest information

Teachers Corner

More

Student Corner

More

Sponcerd links

Sponcerd Links

General Information

More

LEARN A WORD A DAY today words list for level 1,2,3,4

 లెర్న్ ఎ వర్డ్ ఎ డే రోజు వారీ కార్యక్రమాలలో భాగంగా ప్రతిరోజు ఒక పదం  తేదీ 19.01.2023 నుండి 31.01.2023 వరకు 

LEARN A WORD A DAY today words list for level 1,2,3,4

******************************

31.01.2023 మంగళవారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

       CONDUCT SPELL BEE

LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

CONDUCT SPELL BEE

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

 CONDUCT SPELL BEE

LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)

 CONDUCT SPELL BEE

******************************

30.01.2023 ఆదివారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

TRAIN  ట్రైన్    రైలు

LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

 YACHT యాట్చిన్న  విహారనౌక

 • He planned to cross the river by a yacht.
 • He dived into the water and reached the yacht.

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

  RIDE  రైడ్  స్వారీ   / నడపడం

 • I go for a long ride on weekends.
 • He took me for a ride on his bike.

LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)

WAGON  వాగన్  బండి

 • They crossed the country in wagons.
 • He always takes a wagon when he has to carry vegetables.

******************************

28.01.2023 శనివారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

SCOOTER  స్కూటర్   స్కూటర్

LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

VEHICLE  వెహికల్   వాహనం

 • This is a mechanically propelled vehicle.
 • Have you locked your vehicle?

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

TRAFFIC  ట్రాఫిక్   ఒకే సమయంలో రోడ్డుపై ఎక్కువగా చేరిన వాహన సముదాయం.

 • Traffic was dislocated by the snowstorm.
 • The traffic accident is really a tragedy.

LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)

VISA   వీసా. ఇతర దేశానికి వెళ్లి అక్కడ ఉండడానికి లభించే అధికారిక అనుమతి.

 • Do you need a visa for Egypt.
 • Have you the requisite visa  to enter Canada?4.

******************************

27.01.2023 శుక్రవారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

  LORRY లారీ. లారీ

LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

TRANSPORT ట్రాన్స్పోర్ట్ రవాణా

 • 1. The goods were transported in a ship.
 • 2. A bus transported the passengers from airport to the bus stop.

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

 TOURIST  టూరిస్ట్  యాత్రికుడు/ పర్యాటకుడు

1. Hampi is a tourist place.

2. He works as a tourist guide in Lepakshi

LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)

SPACESHIP  స్పేస్షిప్  అంతరిక్ష నౌక

 • 1.The crowd watched the spaceship. 
 • 2.Kalpana Chawla went into space in a spaceship.


******************************

25.01.2023 బుధవారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

  HELICOPTER హెలికాప్టర్  హెలికాప్టర్

LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

 TRAVEL  ట్రావెల్   ప్రయాణము

 • 1.We can travel freely without kids
 • 2.He travels regularly for business.

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

 POLLUTION  పొల్యూషన్  కాలుష్యం

 • 1.All pollution is simply an unused resource.
 • 2. Something must be done to stop the pollution.

LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)

Roller Coaster - రోలర్ కోస్టర్ - లోహపు పట్టాలపై పైకి కిందికి తిరుగుతూ మలుపులు తిరుగుతూ వేగంగా ప్రయాణించే చిన్న రైలు /రోలర్ కోస్టర్. దీనిని జాతరల వంటి వాటిలో ఏర్పాటు చేస్తారు . ప్రజలు సరదాగా ఆనందం కోసం ఎక్కుతారు 

 • 1.It's our turn on the roller coaster.
 • 2. It's great to go on the roller coaster  five times and not be sick.

******************************

24.01.2023 మంగళవారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

  CAR   కార్   కారు

LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

 PASSENGER  పాసెంజర్  ప్రయాణీకుడు

 • 1.He opened the passenger door with a hopeful smile.
 • 2.She pushed fast food trash from the passenger  seat.

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

 JUNCTION జంక్షన్ కలయిక/ కూడలి

 • 1.They're going back to Grand Junction tonight.
 • 2.It lies at the Junction of two streams

LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)

PARACHUTE పారాచూట్ గొడుగు వంటి పరికరము

 • 1.Please release the parachute when there is an emergency.
 • 2. He made his first  parachute jump at the age of seventy.

******************************

23.01.2023 సోమవారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

  BULLOCK CART బుల్లక్ కార్ట్  ఎద్దుల బండి

LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

  LUGGAGE   లగేజ్  ప్రయాణస్తుని సామాను

 • Alex collected their luggage and had it loaded in the car.
 • She heaved the heavy  luggage up to the bed.

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

 HIGHWAY   హైవే  రహదారి

 • What highway was the drop on?
 • Our motel was at least five or six miles up the coast highway through town.

LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)

 OVERTAKE  ఓవర్టేక్  దాటి పోవు

 • (1) He pulled out to overtake a truck
 • (2) He pulled out to overtake the van
 • (3) We managed to overtake the last train.

******************************

21.01.2023 శనివారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

  BOAT  బోట్ పడవ

LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

  JOURNEY  జర్నీ  ప్రయాణం

 • 1.The longest journey starts with a single step. 
 • 2. I've packed you some food for the journey.

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

 FOOTPATH  ఫుట్ పాత్  కాలిబాట

 • 1.We walked along the footpath.
 • 2. The fence runs the length of the footpath.

LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)

CANOE  కను  చిన్నపడవ

LIFEBOAT  లైఫ్ బోట్  నౌక సముద్రంలో మునిగిపోయే స్థితిలో వున్నప్పుడు ప్రాణాలు రక్షించుకునేందుకు ఉపకరించే చిన్న నావ / రక్షక పడవ

 • 1. The lifeboat picked up all the survivors.
 • 2. The lifeboat rescued the sailors from the sinking boat.

******************************

20.01.2023 శుక్రవారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

   BICYCLE   బైసికల్      సైకిల్    

LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

FLIGHT  ఫ్లైట్ విమానం/  ఎగురుట/ మెట్లవరస /గుంపు 

 • 1. I'd like to reconfirm my flight. 2. I got a cheap flight at the last minute.

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

 CRANE  క్రేన్   బరువులను ఎత్తిదించెడు కప్పీ యంత్రం

 • The little prefabricated hut was lifted away by a huge crane.
 • She craned her neck to get a better view.
 • Children craned to get close to him.

LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)

CANOE  కను  చిన్నపడవ

 • 1. He hewed a canoe out of a tree trunk.
 • 2. We attempted to manoeuvre the canoe closer to him.

******************************

19.01.2023 గురువారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

       AUTO    ఆటో     ఆటోరిక్షా

LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

AIRPORT  ఎయిర్పోర్ట్   విమానాశ్రయం

 • It rather sounds like an airport paperback.
 • The airport was nearby.

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

 ACCIDENT  ఆక్సిడెంట్   ప్రమాదం

 • He was injured in an accident at work.
 • The accident happened when her car slid on a patch of ice.

LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)

 AIRCRAFT ఎయిర్క్రాఫ్ట్  విమానం/ విమానాల

 • It is more easily seen from an aircraft flying over a sunlit layer of clouds. 
 • After 2½ hours it was found to be a military aircraft landing safely. 
 • Pilots were queuing up to fly the aircraft into combat.

******************************

CLICK HERE FOR AUGUST MONTH

CLICK HERE FOR SEPTEMBER MONTH

CLICK HERE FOR OCTOBER MONTH

CLICK HERE FOR NOVEMBER MONTH

CLICK HERE FOR DECEMBER MONTH

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Seorang Blogger pemula yang sedang belajar

0 Response to "LEARN A WORD A DAY today words list for level 1,2,3,4"

Post a Comment