Educational and General Updates కోసం నా వాట్సాప్ నెంబర్ 9390696970 ను మీవాట్సాప్ గ్రూపులో add చేయగలరు www.apedu.in.

Latest information

Teachers Corner

More

Student Corner

More

Sponcerd links

Sponcerd Links

General Information

More

Day - 26 : Students Summer Holidays Activities

 Day - 26 : Students Summer Holidays Activities

Day6: Students Summer Holidays Activities

 Summer Holidays Activities -  - Summer vacation- summer activities

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
☀️ఏపి పాఠశాల విద్యార్థులకు  వేస
వి సెలవుల కార్యకలాపాలు అమలు చేయడంపై ఉపాధ్యాయులకు మార్గదర్శకాలుతో ఉత్తర్వులు విడుదల.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Day:26 Activities
Class: 1,2
26 వ రోజు 
To develop creative skills:

Q) మట్టి తో వివిధ పండ్లు తయారు చేసి వాటికి రంగు వేసి మీ ఇంటిలో ఒక ప్లేట్ లో పెట్టి  ప్రదర్శించండి.

తెలుగు:

Q) కింది పదాలను చదవండి. వేరుగా ఉన్న దానిని గుర్తించి రాయండి.

1. కారు - జీపు - లారీ - దూడ : ..........
2. రవి - జలజ - నీరజ - వనజ : ........
3. మంచం - పరుపు - ఆకు - దిండు : ..........
4. ఆవు - పాలు - దూడ - తలుపు : ............

English:

Q) Write the missing letters.

M o - n         🌙

M - n - o       🥭

M o - k e y       🐒

M o - s e         🐁

M - l k             🥛

Maths:

Q) Write the expanded form.

20 = 20 + 0
21 = 20 + 1
22 = 20 + 2
23 = .... + ......
24 = .... + ......
25 = .... + ......
26 = .... + ......
27 = .... + ......
28 = .... + ......
29 = .... + ......
30 = .... + ......
31 = .... + ......
32 = .... + ......
33 = .... + ......
34 = .... + ......
35 = .... + ......
36 = .... + ......
37 = .... + ......
38 = .... + ......
39 = .... + ......
40 = .... + ......

ఇంగ్లీషులో తరచుగా వాడే పదాలు

Problem =సమస్య.

Complete =పూర్తి చేయు.

Room = గది.

Knew =తెలిసుకొనెను.

Since = అప్పటినుండి.

Ever = ఎప్పుడయిన, ఎప్పటికిని.

Piece = ముక్క.

Told = చెప్పెను.

Usually = సాధారణంగా.

Didn’t = కాదు.

Friends = స్నేహితులు.

Easy = సులభంగానున్న.

Heard = వినెను.

Order = ఆజ్ఞాపించు.

Red = ఎర్రని.


Class :3,4,5

26వ రోజు 

Q) కోతి మరియు మొసలి కథ లోని కీలక పదాలను గుర్తించి ' సున్నా ' చుట్టండి. చదువుతూ 5 సార్లు  మీ నోటు పుస్తకం లో రాయండి. 

Q) Identify and circle the key words in the story 'The monkey and the crocodile'. Read and write the key words 5 times in your note book.

👇👇👇


💎నేటి ఆణిముత్యం

పతి కత్తకు మామకు స

మ్మతిగాని ప్రయోజనంబు మానగ వలయున్

హిత మాచరింపవలయును

బ్రతుకున కొకవంక లేక పరగు గుమారీ!

తాత్పర్యం:

పుట్టినిల్లయినా, మెట్టినిల్లయినా పెద్దలమాటను కాదని పిల్లలు చేసే పనులేవీ శోభిల్లవు. పెద్దలుకూడా వారి మనసులు బాధ పెట్టకుండా

ప్రవర్తించాలి. అప్పుడే గృహాలు స్వర్గసీమలవుతాయి. భర్త, అత్త, మామలకు ఇష్టం లేని పనులను కోడలు ఎంత ప్రయోజనకరమైనా చేయకపోవడమే మంచిది. అలా ఎవరూ వేలెత్తి చూపించలేని నేర్పరితనంతో జీవించగలగాలి.

🤘నేటి సుభాషితం

అవివేకి హృదయం అతని నోటిలో ఉంటే, వివేకి నోరు అతని హృదయంలో ఉంటుంది.

👬 నేటి చిన్నారి గీతం

*చిలకమ్మ పెండ్లి*

చిలకమ్మ పెండ్లి అని - చెలికత్తెలందరూ

చెట్లు సింగారించి - చేరి కూర్చున్నారు

పందిట పిచ్చుకలు - సందడి చేయగ

కాకుల మూకలు - బాకాలూదగ

కప్పలు బెక బెక - డప్పులు కొట్టగా

కొక్కొరోకోయని - కోడికూయగా

ఝుమ్మని తుమ్మెద - తంబుర మీటగ

కుహూ కుహూ యని - కోయిల పాడగా

పిల్ల తుమ్మెరలు - వేణువూదగా

నెమలి సొగసుగా - నాట్యం చేయగా

సాలీడిచ్చిన చావు కట్టుకొని

పెండ్లికుమారుడు బింకము చూపగా

మల్లీమాలతి - మాధవీ లతలు

పెండ్లి కుమారుని - పెండ్లి కూతురిని

దీవిస్తూ తమ పూవులు రాల్చగ

మైనా గోరింక మంత్రము చదివెను

చిలకమ్మ మగడంత - చిరునవ్వు నవ్వుతూ

చిలకమ్మ మెడకట్టె - చింతాకుపుస్తై

🤠 నేటి సామెత

విన్నవన్నీ నమ్మొద్దు నమ్మినవన్నీ చెప్పొద్దు

ఒకవేళ నమ్మితే ఆ మాటలను మనసులోనే ఉంచుకోవాలి కానీ దాన్ని మరొకరి దగ్గర చెబితే కొన్ని సందర్భాల్లో దోషరహితులను దోషులుగా ప్రచారం చేసినట్లు అవుతుంది.

🗣నేటి జాతీయం

ఊకదంపుడు

ఊక అనగా వడ్లగింజపైనుండే పొట్టు. వడ్లను దంచితే పైపొట్టు పోయి బియ్యం బయడ పడతాయి. అందుకే వడ్లను దంచుతారు. కానీ ఊకను దంచితే ఏమి

ఫలితముండడు. ఆ అర్థంలో అనవసరంగా వ్వర్థ ప్రసంగం చేసేవారిని ఉద్దేశించి ఈ జాతీయాన్ని ఉటంకిస్తారు. వ్వర్థం అనే అర్థంలో.

​WE LOVE READING
DAY-26
The Mouse and the Oyster
There was once a Mouse that lived on a farm. He always had enough to eat and lots of room to run around. Life was easy.

However, the Mouse was bored.

Every day, he would sit by the fence to take a peek at the outside world. He would gaze at mole hills and imagine them to be mountains.

I wonder what it would be like to travel the world,’ the Mouse thought. ‘I could ride the seas in big ships like an explorer!’

“It’s too risky,” warned his friend, the Pig.

“You know nothing about the world,” said the Sheep.

But the Mouse decided to explore the world. He said good-bye to his friends and home.

After many days of travelling, the Mouse reached a beach.

What a wonderful place!’ thought the Mouse. ‘I can smell the sea!’

Then, he saw an Oyster that the tide had washed on to the beach. The Mouse had never seen an Oyster before.

`This must be the ship that explorers travel on!’ thought the Mouse.

The Mouse put his head inside the Oyster’s shell. The Oyster, at once, closed its shell and killed the foolish Mouse.

Moral:Little knowledge can be harmful

*✍🏼 నేటి కథ ✍🏼*

*ఉన్నట్టుండి గంట.. గణగణ మోగిందే!*

అడవిలో అల్లరిచిల్లరగా తిరిగే అడవిపిల్లికి ఒకరోజు అది వెళుతున్న దారిలో ఒక చిన్న గంట దొరికింది. అడవి గుండా రాజధాని హీలాపురికి వెళుతున్న ఓ ఎడ్ల బండికి కట్టి ఉన్న ఓ ఎద్దు మెడలోని గంటలహారం లోంచి జారి పడిన చిన్న గంట అది. దాన్ని చూసి ముచ్చట పడిన అడవిపిల్లి ఓ మొక్క తీగకు దాన్ని తగిలించుకుని మెడలో అలంకరించుకుంది.

వాగునీటిలో తన ప్రతిబింబాన్ని చూసుకుని, మురిసిపోసాగింది అడవిపిల్లి. అటుగా వెళుతున్న జింక దాన్ని చూసి ‘ఏమిటంతగా మురిసిపోతున్నావు?’ అని అడిగింది. మెడలో అలంకరించుకున్న గంటను చూపించి ‘గంట మెడలో వేసుకుంటే నేను చాలా అందంగా ఉన్నాను కదూ!’ అని అడిగింది అడవి పిల్లి. ‘చాలా బాగున్నావు. ఈ గంట నీ మెడలో చాలా అందంగా ఉంది’ అని చెప్పి వెళ్లిపోయింది జింక.

మెడలో ఆ గంట కదులుతూ చేస్తున్న శబ్దానికి అడవి పిల్లి మురిసిపోతూ దార్లో కనిపించిన ప్రతీ జంతువునూ ఆపి మెడలోని గంటను చూపించి ‘ఎలా ఉంది?’ అని అడుగుతుంది. అవి మెచ్చుకునే వరకూ వదిలిపెట్టట్లేదు. అడుగు తీసి అడుగు వేస్తుంటే.. మెడలోని గంట కదులుతూ శబ్దం చేస్తుంటే.. ఆ ధ్వని చాలా మధురంగా అనిపించసాగింది పిల్లికి.


మధ్యాహ్నం కావడంతో ఆకలి వేసింది పిల్లికి. పొంచి ఉండి చిన్న చిన్న పిట్టల్నీ, ఉడతల్నీ, మిడతల్నీ పట్టుకోబోయింది. మెడలో ఉన్న గంట చేసే శబ్దం విని అవి ఆపద శంకించి పిల్లికి దొరక్కుండా తప్పించుకుని అవి పారిపోసాగాయి. ఎంతసేపు ప్రయత్నించినా పిల్లికి తినడానికి ఒక పిట్ట గానీ, ఉడుత గానీ దొరకలేదు. ఇక చేసేది లేక భూమిలో నుంచి దుంపలు పీక్కుతినడానికీ ప్రయత్నించింది. కానీ అలవాటు లేని ఆహారం కదా..! దానికి అంతగా రుచించలేదు.

సాయంత్రం అవుతున్న కొద్దీ ఆ గంట చేసే శబ్దం పిల్లికి నచ్చలేదు. అడుగు తీసి అడుగు వేస్తుంటే ఇంతకు ముందు మధురంగా అనిపించిన గంట చప్పుడు ఇప్పుడు కర్ణ కఠోరంగా వినపడసాగింది. చివరికి పిల్లి.. అటుగా వెళుతున్న తోడేలును ఆపి ‘ఈ గంట శబ్దం వినలేకపోతున్నాను. అది వినిపించకుండా ఏదైనా ఉపాయం చెప్పు మావా!’ అని ప్రాధేయపడింది. దానికి తోడేలు ‘దానిదేముంది అల్లుడూ!’ అంటూ.. మెడలోంచి గంట తీసేయడానికి ప్రయత్నించింది.

పిల్లి ఒప్పుకోలేదు. ‘నా మెడలో ఈ గంట చాలా అందంగా ఉంది. దాన్ని తీయకుండా శబ్దం రాకుండా ఆపలేవా?’ అని అడిగింది పిల్లి. ‘అలా చేయడం నాకే కాదు. ఎవరికీ చేతకాదురా అల్లుడూ’ అంటూ వెళ్లిపోయింది తోడేలు. అడుగడుక్కీ వినిపిస్తున్న గంట శబ్దం పిల్లి వినలేకపోతోంది. దార్లో కనిపించిన జంతువులన్నింటినీ ఆపి, మెడలో నుంచి గంట తీయకుండా నాకు ఆ శబ్దం వినబడకుండా ఏదైనా ఉపాయం చెప్పండి’ అంటూ ప్రాధేయపడింది.

అంతా విని నక్క ‘ఓస్‌! ఇంతే కదా! నీ మెడలో నుంచి గంట తియ్యకుండా గంట శబ్దం చెయ్యకుండా చెయ్యాలి. అంతే కదా! అని చిటికెలో ఏదో గమ్మత్తు చేసింది నక్క. ఇప్పుడు పిల్లి మెడలో గంట ఉంది గానీ అది శబ్దం చేయడం లేదు. పిల్లి నక్కకు కృతజ్ఞత తెలుపుకొని మెడలో ఉన్న అందమైన గంటను ఊపుకుంటూ వెళ్లిపోయింది. మెడలో గంట శబ్దం చెయ్యకపోవడంతో అది పిట్టల్నీ, ఉడుతల్నీ ఒడుపుగా పట్టుకుని భోం చేయసాగింది.

ఇంతకీ చేసిన ఉపాయం ఏమిటో చెప్పలేదు కదూ! ఏం లేదు. నక్క, పిల్లి మెడలోని గంట లోంచి అది మోగడానికి ఉపయోగపడే చిన్ని కాడని తీసేసింది అంతే!

- కోనే నాగ వెంకట ఆంజనేయులు

తెలుసు కుందాం✅

🟥బూడిద తెల్లగా ఉంటుందేం? Ash color is white why?

🟩బొగ్గులో కార్బన్‌ కణాలుంటాయి. వాటి రంగు నలుపు. బొగ్గును కాల్చినపుడు ఆ కార్బన్‌ గాలిలోని ఆక్సిజన్‌తో కలిసి కార్బన్‌ డై ఆక్సైడ్‌గా మారుతుంది. అలా అయితే, బొగ్గు పూర్తిగా కాలిపోతే ఆ ప్రదేశంలో మరేమీ మిగిలి ఉండకూడదని, ఒకవేళ పూర్తిగా కాలకపోతే కొన్ని నల్లని కార్బన్‌ కణాలు మాత్రమే ఉండాలని అనుకుంటాం. కానీ అలా జరగడంలేదు. ఎందువల్లనంటే, బొగ్గులో నల్లని రంగులో ఉండే కార్బన్‌ కణాలే కాకుండా కార్బన్‌, హైడ్రోజన్‌ కలిసి ఉండే హైడ్రోకార్బన్‌ సమ్మేళనాలు, పొటాషియం, కాల్షియం అల్యూమినియం లాంటి ఖనిజ లవణాలు కూడా ఉంటాయి.


బొగ్గును కాల్చినపుడు కార్బన్‌ డై ఆక్సైడ్‌ ఏర్పడడంతోపాటు అందులోని హైడ్రోకార్బన్లు, హైడ్రోజన్‌, కార్బన్‌లుగా విడివడతాయి. కార్బనేమో ఆక్సిజన్‌తో కలిసి కార్బన్‌డై ఆక్సైడ్‌ వాయువుగా మారితే, హైడ్రోజనేమో ఆక్సిజన్‌తో కలిసి నీటి ఆవిరిగా మారుతుంది. ఇక ఖనిజ లవణాలలోని ఖనిజాలు ఆక్సిజన్‌తో కలిసి ఖనిజ ఆక్సైడ్లుగా మారుతాయి. ఈ ఆక్సైడ్‌లు ఉష్ణం వల్ల సులభంగా విడివడకపోవడంతో తెల్లని పొడి (బూడిద) రూపంలో మిగిలిపోతాయి. ఒక్కోసారి కాలకుండా మిగిలిన కార్బన్‌ కణాలు, ఖనిజ ఆక్సైడ్‌లతో ఏర్పడిన తెల్లని బూడిదతో కలవడం వల్ల ఈ పొడి బూడిదరంగులో కూడా ఉంటుంది.


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Seorang Blogger pemula yang sedang belajar

0 Response to "Day - 26 : Students Summer Holidays Activities"

Post a Comment

google.com, pub-2899047411501018, DIRECT, f08c47fec0942fa0