Educational and General Updates కోసం నా వాట్సాప్ నెంబర్ 9390696970 ను మీవాట్సాప్ గ్రూపులో add చేయగలరు www.apedu.in.

Latest information

Teachers Corner

More

Student Corner

More

Sponcerd links

Sponcerd Links

General Information

More

LEARN A WORD A DAY today words list for level 1,2,3,4

 లెర్న్ ఎ వర్డ్ ఎ డే రోజు వారీ కార్యక్రమాలలో భాగంగా ప్రతిరోజు ఒక పదం  తేదీ 19.06.2023 నుండి 30.06.2023 వరకు 

LEARN A WORD A DAY today words list for level 1,2,3,4

*******************************

CLICK HERE FOR AUGUST MONTH

CLICK HERE FOR SEPTEMBER MONTH

CLICK HERE FOR OCTOBER MONTH

CLICK HERE FOR NOVEMBER MONTH

CLICK HERE FOR DECEMBER MONTH

CLICK HERE FOR JANUARY MONTH

CLICK HERE FOR FEBRUARY MONTH

CLICK HERE FOR MARCH MONTH

CLICK HERE FOR APEIL MONTH

*****************************

30.06.2023 శుక్రవారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

TEACHER- టీచర్- ఉపాధ్యాయుడు

LEVEL-II :

Level-II (3rd,4th &5th Classes)

 FESTIVAL -  ఫెస్టివల్  -పండగ

 • 1. Diwali is a colorful festival.
 • 2. Let us take part in the music festival.

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

QUARREL - క్వారెల్ -గొడవ/తగాదా

 • 1. The drivers had a quarrel over a parking slot.
 • 2. They had a quarrel about money.

LEVEL-IV :

Level-IV (9th &10th Classes)

WRAP - వ్రాప్ - చుట్టు/చుట్టిపెట్టు

 • 1. They were busy wrapping presents late on Christmas Eve.
 • 2. He wrapped his arms around me.

*****************************

28.06.2023 బుధవారం.

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

CLASS Room- క్లాస్ రూమ్- తరగతి గది

LEVEL-II :

Level-II (3rd,4th &5th Classes)

 DAWN- డాన్ - తెల్లవారుజాము

 • 1. I woke up just before dawn.
 • 2. The traveler set off at dawn.

LEVEL-III :

LEVEL-III : (6th,7th &8th Classes)

PROPERTY- ప్రాపర్టీ- ఆస్తి/ సంపద

 • 1. This is private property.
 • 2. The company’s properties have been sold.

LEVEL-IV :

LEVEL-IV :(9th &10th Classes)

VIRTUAL- వర్చువల్- మిథ్య/ వాస్తవానికి కనిపించనిది

 • 1. You can take virtual tours of museums online.
 • 2. The workshop was held in a virtual setting.

*****************************

27.06.2023 మంగళవారం.

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

PLAY - ప్లే- ఆట

Level-II (3rd,4th &5th Classes)

LEVEL-II :

 NECTAR - నెక్టర్ - మకరందం

 • 1. Some birds live mainly on nectar.
 • 2. Your words are nectar to me.

Level-III (6th,7th &8th Classes)

LEVEL-III :

 ORGANISM - ఆర్గనిజం - జీవి

 • 1. People are merely biological organisms just like any other life form.
 • 2. The bat is a nocturnal organism that sleeps during the daylight hours

Level-IV (9th &10th Classes)

LEVEL-IV :

 TROOPS -  ట్రూప్స్- దళాలు

 • 1. Our troops are now on the attack.
 • 2. Enemy troops occupied the country.

*****************************

26.06.2023 సోమవారం.

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

SLATE - స్లేట్ - పలక

LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

FRIEND -ఫ్రెండ్ - స్నేహితుడు

 • 1. She talks to her best friend everyday.
 • 2. I wrote to my friend about the work I am doing.

LEVEL-III :

Level-III (6th,7th & 8th Classes)

NUTRITIOUS- న్యూట్రిషస్ -పోషకమైనది

 • 1. A wide variety of nutritious food is available here.
 • 2. My doctor created a meal plan that includes nutritious food

LEVEL-IV :

Level-IV (9th &10th Classes)

RESEMBLE - రేసింబుల్ - రూపం/ ఆకారం

 • 1. After an earth quake the city resembled a battlefield.
 • 2. The actor resembles my brother-in-law.


*****************************

24.06.2023 శనివారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

LAMP- లాంప్ - దీపం

LEVEL-II :

Level-2 (3rd , 4th & 5th Classes)

 SUNFLOWER - సన్ ఫ్లవర్ -పొద్దుతిరుగుడు పువ్వు

 • 1. The sunflower seed is used to make oil.
 • 2. He carefully tended the sunflower plants all the summer

LEVEL-III :

Level-3 (6th , 7th & 8th Classes)

HISTORIAN - హిస్టారియన్-చరిత్రకారుడు

 • 1. The historian marked out significant events in the timeline.
 • 2. I wonder what future historians will write about us.

LEVEL-IV :

Level-4 (9th & 10th Classes)

MOMENT - మూమెంట్- క్షణం/ప్రాముఖ్యత

 • 1. This is a crucial moment for him.
 • 2. I will be there in a moment

******************************

23.06.2023 శుక్రవారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

  LEAF - లీఫ్- ఆకు

LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

 BUTTERFLY - బటర్ ఫ్లై -సీతాకోకచిలుక

 • 1. A colourful butterfly landed on my hand.
 • 2. The butterfly is harmless.

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

 GET THROUGH - గెట్ త్రు - ద్వారా పొందు/ ఉత్తీర్ణత సాధించుట

 • 1. The woman was too fat to get through the door way.
 • 2. I can’t get through to his number.

LEVEL-IV :

Level-4(3rd,4th &5th Classes)

 INFINITE - ఇన్ఫినిట్  - అనంతం/ అంతము లేని / హద్దులు లేని

 • 1. There are infinite solutions to the problem.
 • 2. A teacher must have infinite patience.

******************************

22.06.2023 గురువారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

  IGLOO- ఇగ్లూ - మంచు ఇల్లు

LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

 COURT- కోర్టు- న్యాయస్థానం

 • 1. The police will surrender the culprit at the court.
 • 2. A large crowd gathered at the court.
LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

   FORCE- ఫోర్స్- బలము

1. The rioters were taken away by force.

2. The wind was increasing to gale force.

LEVEL-IV :

Level-4 (9th &10th Classes)

  HARVEST- హార్వెస్ట్- పంట

1. We had a good harvest this year.

2. Farmers are very busy during harvest.

******************************

21.06.2023 బుధవారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

  Hand - హ్యాండ్- చెయ్యి 

LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Kingdom- కింగ్డమ్ - రాజ్యం

 • 1. Wales was a vassal kingdom at that time.
 • 2.He ruled the ancient kingdom of Kaffa.

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

 Extremely - ఎక్స్ట్రీ మ్లీ  - అత్యంత.

 • 1. She's been extremely patient about it all.
 • 2.He is an extremely pleasant and obliging man.
 • LEVEL-IV :

  Level-4(9th &10th Classes)

    Further - ఫర్థర్  - ఇంకను

  • 1.  We travelled further inland the next day.
  • 2. This election result could well lead to further bloodshed.

  ******************************

  20.06.2023 మంగళవారం

  TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

  LEVEL-1 :

  Level-1(1st &2nd Classes)

     ICE CREAM - ఐస్ క్రీమ్  - ఐస్ క్రీమ్ 

  LEVEL-II :

  Level-2(3rd,4th &5th Classes)

  THIEF -థీఫ్  -దొంగ

  • 1. A liar is worse than a thief.
  • 2. It takes a thief to catch a thief.

  LEVEL-III :

  Level-3(6th,7th &8th Classes)

   CLUMSY - క్లమ్జీ - వికృతమైన.

 • 1. Unfortunately, I was still very clumsy behind the wheel of the jeep.
 • 2. I felt clumsy, shy and awkward at the party.
 • LEVEL-IV :

  Level-4(9th &10th Classes)

    ENABLE- ఎనేబుల్ - ప్రారంభించు

  • 1. The money will enable us to upgrade the town's leisure facilities.
  • 2. Only teamwork will enable us to get the job done on time.

  ******************************

  19.06.2023 సోమవారం

  TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

  LEVEL-1 :

  Level-1(1st &2nd Classes)

         TOY - టాయ్ - ఆటబొమ్మ

  LEVEL-II :

  Level-2(3rd,4th &5th Classes)

  GARDEN - గార్డెన్ -తోట

  • 1.No garden without its weeds.
  • 2. Let patience grow in your garden always

  LEVEL-III :

  Level-3(6th,7th &8th Classes)

   ANCIENT - ఏన్షియంట్- పురాతనమైన.

 • 1. The Romans set out to civilize the Ancient Britons.
 • 2. This stone axe is a relic of ancient times.
 • LEVEL-IV :

  Level-4(9th &10th Classes)

    TUMBLE - టంబుల్ - దొర్లిపడు

 • 1. It was just a bit of rough and tumble.
 • 2. He enjoys rough and tumble play.
 • ******************************

  SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

  Seorang Blogger pemula yang sedang belajar

  0 Response to "LEARN A WORD A DAY today words list for level 1,2,3,4"

  Post a Comment